Pravidla

Pravidla obecně

§1) Negríefovat (Zničeni např. domečku bez resky) → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu. + Náhrada škody
§2) Poslouchat A-Team → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu.
§3) Nevyužívat bugů → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu.
§4) Nežádat o: OP, Givování, GM 1, Fly, post v AT a pomoc s WE → Warn
§5) Nenadávat → Warn
§6) Neničit přírodu → Warn + Náhrada škody
§7) Nelhat → Warn
§8) Nenapodobovat jména lidí z A-Teamu → Ban
§9) Žádný rasismus, nacismus, komunismus, vydírání → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu.
§10) Nedělat reklamu na jiné servery → IPBan
§11) Majitel může měnit pravidla kdy chce
§12) Nepoužívat cheaty, hacky a zneužívání dynmapy k hledání spawnerů atd….→ Ban
§13) Jsi povinen znát pravidla
§14) Nevyhrožovat → Warn
§15) Zákaz nabízet pozice na jiných serverech např: sp.majitel admin atd…. → IPBan
§16) Nespamovat → Warn
§17) Zákaz zamykat veřejné dveře a truhly na spawnu a warpech → TempIPBan 5 dní
§18) Zákaz stavět nevhodné stavby → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu.
§19) Zákaz jakékoliv zjišťování PL  → IPBan
§20) Admin je autorita a bude poslouchán a respektován → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu.
§21) Obcházení banu  → Opětovné zabanování nicku se stejnou dobou trvání.
§22) Porušování dobrých mravů (krádeže a podobné)  → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu.
§23) Je zakázáno stavět 1xX a 2xX (vyjímka je než se vytvoří reska. Po vytvoření resky je nutné celé 1xX smazat)  → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu.
§24)
 Je zakázán jakýkoliv spam příkazu /day a /night  → Odebrání výhody /day a /night
§25) Zákaz stavění staveb, znaků či monumentů spojovaných s nacismem a komunismem → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu.
§26) Zákaz odport z PVP → Podle závažnosti admin rozhodne o trestu.
§27) Psaní CapsLockem → Warn
§28) Nepoužívat minimapu k hledání spawnerů → Ban
§29) Zákaz lagování serveru a pokusy o lagování serveru → TempIPBan 7 dní
§30)
Zákaz stavění a používání AFK farem jakéhokoliv druhu → Zničení stavby + Ban na 3 dny

Pravidla pro [ VIP ]

§1) Nezneužívat výhody /mazlicek k chození do resky když je tam move false → Odebrání výhody /mazlicek
§2) Nebrat a nepoužívat peta na minihrach a v PVP → Odebrání výhody /mazlicek

Pravidla pro [ SPONZORY ]

§1) Nezneužívat výhody /tp k získání killu či věcí → Odebrání výhody /tp
Vysvětlivly:
/tp hrac a kill = porušení tzn o odebrání výhody rozhodne zabity hráč
/tp hrac a pak /res tp jmenoresky a kill = neporušuje pravidla
/tp hráč pokud hráč na kterého je dané /tp zaůtočí na VIP tak VIP hráč má právo zabít

§2) Nezneužívat výhody /tp k zabíjení zvířat hráču → Odebrání výhody /tp

Pravidla obecně TeamSpeaku

§1) Zákaz nadávání nebo urážení ostaních uživatelů…
§2) Zákaz podněcování k rasismu!
§3) Zákaz vydávání se za administrátora, jiného hráče, či majitele serveru.
§4) Zákaz nevhodných nicků.
§5) Zákaz nastavování nevhodných avatarů.
§6) Pouštění hudby, zpívání
§7) Zákaz nahrávání bez souhlasu majitele roomky.
§8) Zákaz uploadu nevhodných souborů do File Transfer.
§9) Při vytváření channelu je přísně zakázáno používat nevhodné, vulgární a rasistické výrazy, do názvu je zakázáno aplikovat smajly. Pokud administrátor rozhodne o nevhodnosti názvu, bude channel přejmenován na “rename”, v tu chvíli je Channel admin povinnen název změnit. Pokud změnu neprovede, Server admin tuto místnost může smazat.
§10) Každá roomka musí mít v popisu roomky napsané jméno majitele roomky na 1. řádku.