EpicCraft v0.29b bug-fixes

  1. Opraven problém mizení věcí z inventáře.
  2. Opraven problém při kterém šlo si dát /kit VIP na /warp PVP
  3. Opraven překlad u některých PL

 

Napsat komentář