EpicCraft v0.36b bug-fixes

  1. Opraven překlad u několika pluginů
  2. VIP z losování jsou nyní vydávána automaticky. POZOR: Pro VETERÁNY a DVIP. Pokud vylosujete GOLDVIP přijdete o svoje aktuální VIP.
  3. Mazaní itemů ze země se provádí 1x za 12 minut
  4. Upravena procena na drop VIPček z VIP truhly
  5. Odedneška jsou potřeba nové klíče k otevření VIP i Vote truhly. Kdo má staré nechte si je vyměnit u majitele.
  6. Informace o mazání itemů se ukazuje už 120 sekund před smazáním
  7. Odedneška se nedají zakoupit ani sehnat SVIP a EVIP